Grønnegade 71 / Nørre Alle, 8000 Århus C

03-Oct-2016 Analyser, forarbejde og dispositionsforslag til den nye beboelsesejendom startede i februar 2014. Der blev igennem foråret og sommeren afholdt en række møder med Stadsarkitekt Stephen Willacy, samt en række af kommunens embedsansatte arkitekter og sagsbehandlere, for belysning af mulighederne for at etablere en ny boligejendom på Grønnegade 71.

Forskellige forslag har været fremlagt og bearbejdet seriøst og grundigt igennem. Til sidst blev der enighed om ejendommens arkitektoniske udtryk sidst på sommeren, herefter blev der ansøgt officielt om tilladelse til nedrivning af den gamle ejendom der lå på matriklen samt opførelse af nybyggeri.

Ejendommen indeholder 19 lejligheder samt en forretning i gadeniveau. Der er kælder under hele fodaftrykket. Der bebygges i alt 1.688 kvm samt 375 kvm kælder. Bebyggelsesprocent beregnes til 338 og fri areal beregnes til 25%. Fri arealet er beregnet af gårdrummet, altaner og tagterrasser.

Der arbejdes med en fortolkning af ”byens forhave”, så der på det lille torv foran bygningen etableres et hævet grønt plateau, der med sine skrå flader rammer gadeniveau. Ligeledes arbejdes der på fri arealet på tagfladen med grønne terrasser, så opholdet her bliver behageligt midt i byens puls.

Ejendommen ønskes opført i 2 forskellige typer mursten fra Randers tegl, så der er markant forskel på hjørnehuset og Nørre Alle huset.

Der er adgang til boligerne via trapper og elevator med adgang fra Grønnegade, fra denne opgang bliver der fordelt ud til de enkelte lejligheder via adgangsdækket på gårdsiden. På dette adgangsdæk tilkobles der altaner, så der er fint opholdsareal på bygningens sydside. Adgang til gårdrummet sker via en port i skel mod vest.

Arkitekt: Seier+Sølvsten
Bygherre: Høgh & Rousing{module_referreraddress,,Tilbage}