Klyngesamarbejde

01-Dec-2010

SEIER + SØLVSTEN A/S er projektleder i klyngesamarbejde, der arbejder med udviklingsteorier om hvorledes kommunerne kan halvere antallet af plejekrævende ældre. Projektet hedder ”Fremtidens Hjælpsomme Bolig”.

Klyngens sammensætning er SEKORIA/PRESSALIT CARE/ALECTIA/SEIER+SØLVSTEN.

Det er nu lykkes at få etableret en workshop sammen med kommunerne.

Temaerne for workshoppen teknologi/organisation/innovation. Workshoppen har til formål at udvikle samarbejdet kommunerne imellem og innovationsprocessen mellem de offentlige og private virksomheder.

Der komme yderligere information undervejs.


{module_referreraddress,,Tilbage}