BC News

Grønnegade 71 / Nørre Alle, 8000 Århus C

- Monday, October 03, 2016
Analyser, forarbejde og dispositionsforslag til den nye beboelsesejendom startede i februar 2014. Der blev igennem foråret og sommeren afholdt en række møder med Stadsarkitekt Stephen Willacy, samt en række af kommunens embedsansatte arkitekter og sagsbehandlere, for belysning af mulighederne for at etablere en ny boligejendom på Grønnegade 71.

Forskellige forslag har været fremlagt og bearbejdet seriøst og grundigt igennem. Til sidst blev der enighed om ejendommens arkitektoniske udtryk sidst på sommeren, herefter blev der ansøgt officielt om tilladelse til nedrivning af den gamle ejendom der lå på matriklen samt opførelse af nybyggeri.

Ejendommen indeholder 19 lejligheder samt en forretning i gadeniveau. Der er kælder under hele fodaftrykket. Der bebygges i alt 1.688 kvm samt 375 kvm kælder. Bebyggelsesprocent beregnes til 338 og fri areal beregnes til 25%. Fri arealet er beregnet af gårdrummet, altaner og tagterrasser.

Der arbejdes med en fortolkning af ”byens forhave”, så der på det lille torv foran bygningen etableres et hævet grønt plateau, der med sine skrå flader rammer gadeniveau. Ligeledes arbejdes der på fri arealet på tagfladen med grønne terrasser, så opholdet her bliver behageligt midt i byens puls.

Ejendommen ønskes opført i 2 forskellige typer mursten fra Randers tegl, så der er markant forskel på hjørnehuset og Nørre Alle huset.

Der er adgang til boligerne via trapper og elevator med adgang fra Grønnegade, fra denne opgang bliver der fordelt ud til de enkelte lejligheder via adgangsdækket på gårdsiden. På dette adgangsdæk tilkobles der altaner, så der er fint opholdsareal på bygningens sydside. Adgang til gårdrummet sker via en port i skel mod vest.

Arkitekt: Seier+Sølvsten
Bygherre: Høgh & Rousing


Byggepladsbesøg på Alpevej

- Friday, October 04, 2013
Billederne er taget af Kaare Sølvsten ifb. med byggepladstilsyn i tirsdags. Mere information omkring byggeriet vil blive løbende opdateret.


Alpevej - set fra indkørslen


Alpevej - set fra haven


Alpevej - udgang til overdækket terrasse, med pejs


Alpevej - opbygning af husets interiør er godt undervejs

Byggepladsbesøg på Blåhøjtoften

- Friday, October 04, 2013
Billederne er taget af Kaare Sølvsten ifb. med byggepladstilsyn i tirsdags. Mere information omkring byggeriet vil blive løbende opdateret.
Blåhøjtoften - husets facader begynder at tage form


Blåhøjtoften - forskydningerne i terrænet har givet mulighed for at arbejde med niveauforskelle i husets indretning


Blåhøjtoften - udsigten kan så småt ses fra de store vinduer i husets øverste etage

Ombygning af Sønderringgade færdig

- Saturday, December 25, 2010

Odensegade klar til indflytning

- Monday, December 20, 2010

Julekort

- Thursday, December 16, 2010

JULEN 2010

Arkitektfirmaet Seier + Sølvsten har den glæde at kunne fremsende vores julehilsen.

Julekortet har igennem tyve år været udført af forskellige kunstnere, der i årets
løb har bidraget med kreativitet til vores arbejdsområde.
I år 2010 har vi valgt vores arkitektstuderende Natasha Wolf til at udføre jule-
og nytårshilsenen.

Natashas hjerte banker for at udvikle og formidle sin viden om situationen i Indien.
Den fremsendte hilsen er et udpluk af en større rapport, som handler om livet
"i slummen" og et forslag til, hvordan man kan bygge bæredygtige boliger i disse omgivelser.
Projektet "Moving Schools" kan sikre et års skolegang til fattige børn for 1.000 kr.
Derfor har Natasha valgt at donere sit honorar til skolen.

Vores hilsen er et ønske om at sætte vores hverdag med nedskæringer, økonomisk krise
og bekymringer lidt i perspektiv og minde os om, hvor godt vi har det.

Vi ønsker alle vore venner og forretningsforbindelser en glædelig jul og et godt år 2011.
Man kan følge "Moving Schools" på
www.movingschool.org

Med venlig hilsen

Arkitektfirmaet Seier + Sølvsten A/S

Klyngesamarbejde

- Wednesday, December 01, 2010

SEIER + SØLVSTEN A/S er projektleder i klyngesamarbejde, der arbejder med udviklingsteorier om hvorledes kommunerne kan halvere antallet af plejekrævende ældre. Projektet hedder ”Fremtidens Hjælpsomme Bolig”.

Klyngens sammensætning er SEKORIA/PRESSALIT CARE/ALECTIA/SEIER+SØLVSTEN.

Det er nu lykkes at få etableret en workshop sammen med kommunerne.

Temaerne for workshoppen teknologi/organisation/innovation. Workshoppen har til formål at udvikle samarbejdet kommunerne imellem og innovationsprocessen mellem de offentlige og private virksomheder.

Der komme yderligere information undervejs.

SIDSTE HÅND PÅ DE 66 BOLIGER I NUUK

- Thursday, November 18, 2010


 • FUNKTION: BOLIG

  BELIGGENHED: NUUK, GRØNLAND

  STATUS: UNDER OPFØRELSE


  Kujallerpaat kendetegnes især af den karakteristiske indkvarteringsbebyggelse, som med sine toetagers stænger placeret i samme retning som
  fjeldet tydeliggør områdets topografi. Kujallerpaat er således et signifikant element i Nuuk identitet ved indsejlingen til Atlant Havnen.

  Den nye bebyggelse med hhv. 66 1- & 2-værelses ejerlejligheder og 14 3-værelses ejerlejligheder indordner sig ved at placeres med samme retning
  som den eksisterende bebyggelse.

  Byggefeltet er smalt - fra vejkant 15 meter i den sydlige ende hhv. 21 meter mod nord. Bygningskroppene er således kilet ind mellem Kujallerpaatfjeldknolden og vejen gennem området.
  Det smalle byggefelt samt ønsket om at sikre alle boliger optimal udnyttelse af beliggenheden har afstedkommet organiseringen med indgang til alle
  66 boliger via altangange mod vest.

  Adgangen til bebyggelsen foregår via de to indgange ud mod vejen.
  I den nordligste opgang er der elevator samt samlet postkasseanlæg for hele ejendommen. Boligerne er fordelt i fire blokke. De to langstrakte blokke 1 & 2 mod syd rummer på hver etage i alt ni et-værelses boliger på mellem 38,9 m² og 41,2 m², mens de to blokke 3 & 4 mod nord hver rummer en to-værelses bolig på mellem 57,2 m² og 58,2 m² pr. etage.

Høegh-Guldbergsgade færdig

- Monday, September 20, 2010


 • FUNKTION: BOLIG

  BELIGGENHED:  ÅRHUS

  STATUS: OPFØRT

  SAMARBEJDSPARTNER:                               ODD P ARKITEKTUR

   


  Ved at sammenlægge halvdelen af 2. sal med tagetagen, er der skabt tilstrækkelig plads til at en stor familie med hund og fire børn har kunnet blive boende i familieejendommen i Høegh-Guldbergs Gade.

  Tagetagen er udført som en helt ny konstruktion med ændret rejsning og tagfod. Derfor er den nye tagetage udført i et nutidigt snit uden samme pynt og krummelurer, som resten af ejendommen er født med tilbage i 1895. Udvendigt er den nye tagetage i skala, rytme og farvesætning afstemt med den oprindelige ejendom samt resten af Høegh-Guldbergs Gade i øvrigt. Mod gaden følger kviste og ovenlysvinduers placering således takten i ejendommens fine klassicistiske facade. På gårdsiden er vinduesudformninger og -placeringer udført mere frit ud fra den indvendige funktion.

  På 2. sal er der fire værelser samt badeværelse, mens 3. sal indeholder det store leverum med adgang til 17 m² tagterrasse, kontor, soveværelse, badeværelse samt et kammer. I leverummet og kontoret er loftet ført til kip, mens der over de øvrige rum er etableret hems.

  Bygherre har selv stået for en stor del af arbejdet, herunder indretning og farvesætning. Alt i alt er det endt med et helstøbt og formfuldendt bud på rammerne for den store familie.

   


   

   

Company Announces Record Profits

- Wednesday, July 20, 2005

You can now write about your latest news, announcements and much more. When a customer clicks the link to the Announcement this page is displayed to them. It's now much easier to manage and maintain.

This Announcement was created to provide you with an example. Update it to suit your needs or delete if not required.